Belçika’nın Koronavirüs Zararı 35 Milyar Euro

Covid-19 pandemisi, her ülkede olduğu gibi Belçika’da da ağır bir ekonomik tablo ortaya çıkarıyor. Ekonomi ve Finans yayın organı L’Echo tarafından paylaşılan rapora göre Belçika’nın zararı 35,6 Milyar Euro.

L’Echo verilerine göre bütçe açığı 2020 yılında gayri safi yurt içi hasıla oranının %10’una yükseldi. Bu rakam, şu ana kadar Belçika tarihinin en büyük bütçe açığı olarak kayıtlara geçti. Bunun nedeni, pandemi nedeniyle kapalı olan işletmelere yapılan maddi yardımlar olarak ifade edildi. Aynı zamanda vergi alınmaması da bütçe açığının bir başka önemli nedeni.

Önümüzdeki günlerde pandemi yayılımının önü kesilmezse, bütçe açığının daha da artması bekleniyor. Yetkililer, önlemlere tam olarak uyulması konusunda halkı uyardı.