Russisch beleid van Turkije (studie)

Rusland is altijd een belangrijk land geweest voor Turkije, zowel vanuit het oogpunt van zijn geografische ligging als vanuit zijn economische en militaire macht. Concurrentie en enige strijd tussen de twee landen waren ontstaan vanwege de plaats van Turkije in het westelijke blok en vanwege de Russische Koude Oorlog-vergelijking. Vanaf nu beschouwt Turkije zijn relatie met Rusland als een evenwicht tussen het Westerse blok en het opkomende China. In feite hebben de benadering van Israël, de Gezi-incidenten, externe steun voor FETÖ en de Syrische politiek de afgelopen jaren de relatie van Turkije met de westerse wereld beïnvloed.

We zien hier dat de westerse wereld een opkomend Turkije niet kan verteren vanuit ecopolitiek en militair oogpunt, onafhankelijker, gericht op zijn eigen belangen en ambitieus. In een tijd waarin de betrekkingen onder druk kwamen te staan, zette de steun die direct of indirect aan de poging tot staatsgreep van de FETÖ werd gegeven, Turkije ertoe aan een evenwicht in het buitenlands beleid te zoeken. Op dat punt begonnen China en Rusland een belangrijke plaats in te nemen in het web van betrekkingen van Turkije. De nieuwe relatie met Rusland en China kan voor Turkije niet worden opgevat als een compleet alternatief voor het Westen.