Türkiye’nin Rusya Politikası

Rusya hem coğrafi konumu hem de ekonomik ve askeri gücü açısından Türkiye için her zaman önemli bir ülke olmuştur. Türkiye’nin Batı bloğundaki yeri ve Rusya’nın Soğuk Savaş denklemi nedeniyle iki ülke arasında rekabet ve bazı çekişmeler ortaya çıktı. Türkiye artık Rusya ile ilişkilerini Batı bloğu ve yükselen Çin karşısında bir denge olarak görüyor. Nitekim son yıllarda İsrail’e yaklaşım, Gezi olayları, FETÖ’ye dış destek ve Suriye siyaseti Türkiye’nin Batı dünyasıyla ilişkilerini etkiledi.

Burada Batı dünyasının yükselen bir Türkiye’yi eko-politik ve askeri açıdan, daha bağımsız, kendi çıkarlarına odaklı ve hırslı bir bakış açısıyla sindiremeyeceğini görüyoruz. İlişkilerin gerilmeye başladığı bir dönemde, FETÖ’nün darbe girişimine doğrudan veya dolaylı olarak verilen destek, Türkiye’yi dış politikada denge arayışına itti. İşte tam da bu noktada Çin ve Rusya, Türkiye’nin ilişkiler ağında önemli bir yer almaya başladı. Rusya ve Çin ile yeni ilişkiler, Türkiye için Batı’ya tam bir alternatif olarak yorumlanamaz.